– Hovedbildet er at gytebestanden er i god forfatning med flere sterke årsklasser. 2016-årsklassen er den mest tallrike vi har målt i toktserien og trolig den sterkeste siden 1996. Vi venter at disse fireåringene vil bidra sterkt i årets fiskeri, sier bestandsansvarlig Espen Johnsen ved Havforskningsinstituttet.

Også tobis som ble klekket i 2019 ser lovende ut. Derfor kan forskerne nå foreslå en foreløpig kvote på opptil 70 000 tonn. Nå en ny bestandsmåling er på plass, vil det endelige kvoterådet være klart. Det vil si i midten av mai.