Mandag markerte Kystopprøret seg i lokalene til Vardø Videregående med fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech og hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune ringsides, der de tar til ordet for å føre skolens tradisjoner tilbake til 1970- og 1980 tallet, da byen var vert for Statens fagskole for fiskeindustri.

På 1990-tallet ble imidlertid skolen lagt inn under Vardø videregående, og endte etter hvert som en anonym linje på lik linje med andre fag. Dette ønsker Kystopprøret å endre. De mener behovet for en nasjonal fiskerilinje er større enn på lang tid, for å snu utviklingen i distriktene. De får full støtte fra fylkeskommunens Johnny Ingebrigtsen som mener man må satse på en utdanning som kan bidra til å høyne fiskeforedlingen i Norge. Her mener han at Vardø kan spille en viktig rolle, i sær med tradisjonene de har i forhold til utdanning av fiskerifolk.