Elektrifiseringsvedtak skaper politisk opprør i nord