Men nå ser det ut til at silda er på tur til å forlate Reisafjorden.

Makrell

I årets første uke er det innmeldt over 30 600 tonn makrell der størstedelen er fra utenlandske fartøy som har vært i fiske vest av Shetland. 23 fartøyer har stått for fangstenen mellom 400 og 2 250 tonn som har vært levert til mange forskjellige mottak.

– Det har har også vært to låsfangster av makell fra Austerfjorden sør på Sotra på vestlandet. Disse har vært på tilsammen 14 tonn.

NVG-sild

Stor aktivitet også i NVG-sildefiske denne uken med innmeldte fangster på nesten 22 000 tonn.

Av disse er 6 100 tonn fisket ute på Tromsøflaket av den større flåten og rundt 10 200 tonn tatt av kystflåten som fører fangsten selv.

Fra flåten som driver låssetting og direkte-pumping fra not til færingsbåt har det blitt tatt rundt 5 500 tonn. I starten av uken var det et effektivt fiskeri der flåten fylte opp føringsfartøy med 1200 tonn på en halv dag.

– Vi har i løpet av uken hatt 7 føringsfartøy med kapasitet fra 380 til 1200 tonn som har blitt lastet takket være et godt samarbeid mellom kjøpere, føringsfartøy og fiskere. Siste føringsfartøy som var inne var Rødholmen som måtte gi seg natt til lørdag da alt tydet på at silden var på vei utav fjorden og størsteparten av flåten gav seg for sesongen

Det er likevel noen fartøy igjen rundt Skjervøy som har et håp om å få startet fangstingen over helgen når uværet har gitt seg, så vi venter i spenning på resultatet av dette