Dette er endringene:

  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter gis fritt fiske

  • For fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 21 meterøker kvotene med 31,2 prosent og 19,2 prosent, avhengig av fartøystørrelse

  • For fartøy med hjemmelslengde over 21 meter øker kvotene med 20,7 prosent og 11,1 prosent, avhengig av fartøystørrelse

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at kystfartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter som har fisket sin maksimalkvote av hyse, kan ha inntil 25 prosent bifangst av hyse på ukebasis.