Blant de spurte svarer 56 prosent at de er svært bekymret for plastforsøpling av verdenshavene, 35 prosent er ganske bekymret. Kun 3 prosent er svært lite eller ganske lite bekymret, og 6 prosent svarer verken eller. Spørsmålene om folks holdning til plastproblemet er en del av en større spørreundersøkelse Opinon har gjort for WWF, for å kartlegge folks holdninger til en rekke natur- og klimaspørsmål i forkant av valget.

– Plastforsøpling og plastforurensning er blant de raskest voksende miljøproblemene vi står overfor. Plasthvalen på Sotra skapte en bevegelse i Norge, og i dag er altså 9 av 10 bekymret for den økende plastforsøplingen av verdenshavene våre. Politikerne må løfte ambisjonene for å finne gode svar på denne utfordringen, slik befolkningen krever, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur i en pressemelding.

Politikerne må gjøre mer

Hvert år havner mellom åtte og tolv millioner tonn plast i havet og utgjør en trussel mot alt liv som lever der. 67 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at plastforsøpling er en av de tre viktigste miljøsakene å finne en løsning på raskt, og 28 prosent har denne saken aller øverst på lista. WWF mener politikerne må gjøre mer for å hanskes med problemet, og at det trengs flere effektive virkemidler enn vi har i dag. Organisasjonen mener at en plastavgift hvor prisen på plast tar høyde for klima- og miljøpåkjenningene knyttet til plasten, vil bidra til å få plastforbruket ned og andelen gjenbruksplast opp.

– For å løse plastkrisen må vi bruke mindre plast, og vi må bruke mer av plasten flere ganger. I dag er det store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til plasten, som ikke er tatt høyde for i prisen på ny plast. At det er billig å produsere helt ny plast påvirker valg som blir tatt gjennom hele verdikjeden. Den lave prisen påvirker for eksempel hvor mye plast produsentene velger å bruke, og om materialene de bruker er fra råstoff eller fra resirkulert plast. En avgift på ny plast vil være et effektivt virkemiddel som påvirker hele verdikjeden, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Bred politisk vilje for en plastavgif

Som en oppfølging på folks bekymring for plast i havet har WWF spurt alle de politiske partiene på Stortinget hvordan de stiller seg til en slik plastavgift. Partitestenviser store forskjeller mellom partiene i denne saken:

SV, MDG, Venstre og Arbeiderpartiet er klare tilhengere av en plastavgift. KrF, Rødt og Fremskrittspartiet er positive, men ønsker kun å rette avgiften mot visse produktgrupper, eller er uklare på hvordan en slik avgift skal realiseres. Senterpartiet sier ikke nei, men ønsker en utredning. Høyre er det eneste partiet som sier blankt nei til en plastavgift.

– Det er sjeldent at en miljøsak engasjerer så mange og så bredt, på den måten plastproblemet gjør, sier Karoline Andaur.

. Her er det stor vilje både i befolkningen og hos politikerne for å ta grep. Vi forventer at et nytt storting raskt går sammen om å finne løsningene vi trenger, og at et nytt storting raskt behandler forslag om plastavgift, sier Karoline Andaur.