- Da var siste uke med godt tobiskvantum for i år avsluttet med 27.000 tonn i journalen. Dette er tredje beste uke i sesongen og 25 båter har bidratt til dette kvantum, der fangstene varierer fra 200 t til 1.900 t. Fredag var beste innmeldingsdag med knappe 9.000 t, skriver Norges Sildesalgslag i sin siste ukesoppdatering.

Fylt opp

Med unntak av et par fangster på Vestbanken, ble ukens kvantum fisket på Outer Shoal. Fisket gjennom uken har vært ujevn der en har hatt dager med godt fiske hele dagen, og dager der tobisen kun viser seg i korte øyeblikk gjennom dagene. På nattestid så ligger båtene i ro da tobisen trekker ned i sanden.

Av årets kvote på 145.000 tonn ble det tatt 140.500 tonn. Av de 27 båtene som har rettigheter i tobisfiske så er det bare fire båter som ikke er i havn med sin kvote. Av disse så har de fleste bare en tur.

- Det at vi nesten er i mål med kvoten allerede 24 mai er nokså uvanlig. Tobisfisket er åpent fisket helt frem til 23 juni, men med fjoråret i minne så var båtene allerede «på hugget» ved oppstart 15 april. I fjor da den endelige kvote ble 250.000 t så rakk ikke alle å bli ferdig og det sto igjen et lite kvantum, fastslår ukerapporten.

Nordsjøsild

Nå er det nordsjøsilda som står for tur. De første båtene seilte ut før helgen og så langt har er det innrapportert seks fangster på totalt 1.700 tonn. Fangststørrelsene varierer fra 50- til 665 tonn, framgår det av rapporten.

- Alle fangster er tatt på Vikingbanken og fire av fangstene er tatt med trål og to med not. Silda er relativ liten med snittstørrelser fra 130 g som lavest til 159 g som høyest.

Fiskerne melder om beskjedne silderegistreringer, og så langt står silda spredt utover med dårlig samling. Dette er ikke uvanlig så tidlig i sesongen og litt forventet med bakgrunn i den kalde vinter og vår vi har hatt.

Fra kjøper som har produsert silda så meldes det samtidig at kvaliteten er grei, men fortsatt som mager med lite fett.

- I helgen har flere båter ankommet sildefeltet og flere vil seile etter pinsen. Vi krysser fingre for at det fremover kommer sol og varme i Nordsjøen slik at rødåte produksjonen øker og at derved silda samler seg bedre.

Øyepål/Kolmule

Etter at båtene ble ferdig med tobisfiske har samtidig et titalls båter lagt om til fiske på «Kanten». Da de fleste har få dager i fiske er det bare tre båter som har hatt innmelding. De har bidratt med 410 tonn øyepål og 365 tonn kolmule.

Makrell/Hestmakrell

I tillegg er det et økende kvantum med makrellinnmeldinger langs kysten. Fra Sandnes kommune i sør til Kinn i nord er det innmeldt 15 fangster med til sammen 57 tonn. Dette er i makrell med størrelser fra 250- 550 gram. De fleste fangstene er solgt til ferskanvendelse innlands og for eksport til Italia i hovedsak.

På hestmakrell er det tatt tre fangster fra Rogaland med til sammen 28 tonn.