Fiskeridirektoratet Region Nordland skriver i en melding at forskriften som trer i kraft 1. mars er uendret fra den som ble sendt på høring tidligere i år.

- Det er ikke gjort store endringer fra forrige sesong, men etter innspill fra flåten er grensen for snurrevadfiske med mer enn fem kveiler tau justert til Lofotodden, skriver førsteinspektør i kontrollseksjonen i Nordland, Trond Blom.

Les forskriften her

Holder igjen med henstilling

I høringen tok Fiskeridirektoratet opp spørsmålet om et mulig henstillingsområde utenfor Røst.

- Vi har mottatt tilbakemelding på at noen ønsker at området skal tre i kraft med en gang, mens andre ikke ser behovet for et henstillingsområde for garn. I denne forbindelse vil vi presisere at henstillingsområder er områder som ved behov er særskilt avsatt til en spesifikk redskapsgruppe. Fiskeridirektoratet Region Nordland vil kun opprette henstillingsområder der det er et begrunnet behov for det, og ikke før behovet oppstår, skriver Blom.

Dersom en redskapsgruppe ønsker at det opprettes et henstillingsområde under fisket, ønsker vi at gruppen gjennom sin organisasjon sender en skriftlig begrunnelse om dette. Alle slike henvendelser vil bli behandlet umiddelbart.

- Vi ønsker minst mulig grad av havdeling og oppfordrer alle aktører til et godt samarbeid på feltet.