Av øvrige fiskeslag på statistikken til råfisklaget for uke 23, kommer hysa som en god nr 2, med 2.600 tonn totalt til verdi 21,3 mill kroner. Vel 1.500 tonn av dette var fryst hyse, der 750 tonn var trålhyse, 500 tonn var tatt på autoline og 280 tonn på snurrevad. Dette er kvanta fisket på Tromsøflaket/Nordkappbanken og ved Bjørnøya. Nær 1.100 tonn var fersk hyse fordelt med 600 tonn tatt på lina, 370 tonn på snurrevad og 100 tonn på trål. 500 tonn av linekvantumet var levert i Øst-Finnmark. 150 tonn av nevnte 370 tonn tatt på snurrevad, var tatt ved Bjørnøya, det meste av den ferske snurrevadhysa var levert på Vest-Finnmark, melder råfisklaget på sine nettsider.

Torsk for 17 millioner

Torsken inntok i uke 23 en noe uvant 3. plass på lista, med 1.450 tonn til verdi 17,7 mill kroner. Av dette var 580 tonn levert fryst, nokså likt fordelt på snurrevad, trål og autoline. Av ferskkvantumet torsk på 880 tonn var snurrevad størst med 300 tonn der over halvparten var levert Vest-Finnmark. Videre fulgte lina med 200 tonn og 130-140 tonn hver på juksa og trål.

Verdifulle reker

Så følger reka i verdi med 545 tonn til verdi 11,2 mill kroner. Her var det ett fartøy med fryst industrireke som stod for det meste av kvantum og verdi, mens kystflåten, ca 25 i tallet, som drifter i Troms leverte 65 tonn reke hvorav halvparten var råreker til pilling og resterende koktreke for videresalg som skallreke.

Av seikvantumet på 1.500 tonn omsatt i uke 23, var 1.030 tonn tatt på not, der godt og vel halvparten var levert i Finnmark og Troms.

Fisket har stort sett vært veldig godt, men forstyrret av perioder med dårlig vær, med mye vind både på starten av første og andre uka. Bortsett fra noen linefangster på Øst-Finnmark de første dagene av fisket, var det garnflåten som kom best i gang med sitt fiske i eggakanten utenfor Troms. Deretter kom lineflåten i gang nordover Tromsøflaket, der fisket hele perioden har vært veldig godt, men altså noe værhindret. Vi har også eksempler på snurrevadbåter som har gjort seg fort ferdig med kvota. Fisket for Øst-Finnmark var godt brukbart i starten, men har dabbet av mot slutten. Utenfor Vesterålen har det ikke vært samme gode fisketakten.

Av totalen på 2.800 tonn er 1.200 tonn levert til kjøpere i Troms, 540 tonn i Vesterålen, 530 tonn i Lofoten og 440 tonn i Øst-Finnmark. Utenom Troms, der 860 tonn av kvantumet er tatt på garn, dominerer linefangstene i de andre sonene.