– Det var en flott markering av en fryktelig hendelse. Jeg vil gi hele lokalmiljøet honnør for at Titranulykken markeres og ikke glemmes, sa Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen etter markeringen av 120-årsjubileet for ulykken i helgen.

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

141 fiskere fra mer enn 20 kommuner langs hele kysten mistet livet natten mellom 13. og 14. oktober 1899. I helgen ble det markert med tre forestillinger av Titranspelet og en minnegudstjeneste ved minnebautaen på Titran kapell.

Titranulykken står fremdeles som en av de største ulykkeshendelsene på kysten i nyere tid. En orkan slo inn over landet mens det pågikk et stort sildefiske på Trøndelagskysten. Fiskerne hadde i tiden før ulykken fått større overbygde båter, og det rådde en stor optimisme i næringen. Fisket etter sild med drivgarn ga gode fangster, og fiskere fra Vesterålen til Lindesnes var samlet ytterst på Frøya for å ta del i fisket, skriver Fiskarlaget i sin melding.