I en pressemelding fra Fiskeridepartementet slås det fast at Norge og Grønland har fått på plass en kvoteavtale for 2018, og at man vil videreutvikle forskingssamarbeidet.

- Utnyttingen av kvotene ved Grønland har vært god i år, og vi skal være fornøyd med at Norge og Grønland er enige om en kvoteavtale også for 2018. Avtalen er lik den vi har hatt, nytt for 2018 er at Norge får kvote på skolest ved Øst-Grønland. Det kan bety spennende fangstmuligheter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kvotene for de fleste bestandene blir videreført på same nivå som for 2017. Nytt for 2018 er at Noreg får en kvote på skolest 100 tonn ved Øst-Grønland.

Skolest er et dyptlevende medlem av torskefamilien, som til tross for navn og utseende er en velsmakende matfisk.

I tillegg økes kvoten for bunnlevende uer økes med 200 tonn til 1 000 tonn.

Som motytelse har Grønland fått økt sin kvote på torsk på med 300 tonn. Grønlands kvote i Barentshavet i 2018 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 500 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 300 tonn bifangst av andre arter.

De norske blåkveitekvotene på 900 tonn ved Vest-Grønland og 400 tonn på Øst-Grønland, er videreført. Torskekvoten blir videreført med 1 200 tonn og kveitekvoten med 10 tonn. I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Norge og Grønland er også blitt enige om å videreutvikle det gode forskingssamarbeidet for blåkveite, torsk, uer, håkjerring og makrell. Partene fortsetter også med et flerårig forskingsprogram om effektene av klimaendringene på fiskebestandene og økosystemene i vestnordiske farvann.