Uten større bevilgninger til Forsvaret i årene som kommer, ønsker Forsvarssjefen å redusere antallet F35 kampfly Norge planlegger å kjøpe, og heller prioritere innkjøp av nye maritime overvåkningsfly, som skal erstatte dagens Orionfly.

Det er journalist og forsvarskommentator Kjetil Stormark som skriver dette på nettstedet AldriMer.no. Opplysningene kommer fra den allerede mye omtalte forsvarsstudien, hvor det allerede har kommet lekkasjer om Kystvaktas fremtid i nord.

Norge har planlagt å anskaffe til sammen 52 nye kampfly, men uten vekst i bevilgningene i årene som kommer, mener ikke forsvarssjefen at dette er en riktig prioritering.