- Det har vært en bedrøvelig loddeuke på Island, med bare 1.500 tonn i journalen. I tillegg til dette kvantumet er det en del lodde på kjøl hos de 30 båtene som har hatt utseiling, skriver Sildelaget og fortsetter:

- Ekstremt vanskelig

- Det har vært en ekstremt vanskelig uke i dette fisket. Uværet har herjet med lavtrykk i kø og kun korte perioder med fiskevær. I disse korte løyer har fisket og vært dårlig gjennom uken.

- Et unntak på dette er siste dag i helgen der båtene kom over bra med lodde tett nord av N 64⁰ 30′ og øst av Langanes. Da ble det tatt en del gode kast som gir litt optimisme fremover for både båtene som fisker, og for de som venter på fisketørn.

- Reglene for de norske båtene, som er satt fra Island, er at det kun kan være 30 båter aktive i fiske. En kan kun fiske med not, og båtene må være nord av N 64⁰ 30′. Siste fiskedag er 22 februar så vi har kun åtte fiskedager igjen.