Seien var størst både i kvantum og verdi i uke 28 i råfisklagets distrikt. Hele 5.030 tonn sei ble omsatt, hvor 4.554 tonn var tatt på not. 3.660 tonn var levert i Vest-Finnmark, 711 tonn i Troms og 180 tonn i Øst-Finnmark. Det ble registrert fangster fra 17 notfartøy, hvor de 4 beste fisket vel 500 tonn hver i uke 28.

God snittpris

Snittpris rund for notseien i uke 28 var kr/kg 5,70. Ser en på båtnivå på uken varier prisene fra kr 5,0 til kr 6,6 som var den høyeste snittprisen, melder råfisklaget på sine nettsider.