- Finnmark har helt unike naturopplevelser å by på. Kongekrabbesafari er et fantastisk turisttilbud som regjeringen vil legge til rette for, sier fiskeriministeren, som mener det er et stort potensial for vekst og nye arbeidsplasser innen turisme i nord.

I en pressemelding skriver Sandberg videre at regjeringen de siste årene har økt avsetningen av kongekrabbe til turistfiske fra 2 til 16 tonn. Nå forenkles prosessen med tildeling av krabber og kravene til fangstrapportering. Nye retningslinjer innebærer en betydelig forenkling ved at bedriftene heretter tildeles årlige tillatelser, samt forenklet loggføring under fisket. Den enkelte bedrift skal kunne fiske opptil 500 kongekrabber per måned, avhengig av antall turister om bord.

Reiselivsbedriftene har tidligere måttet søke om månedlige tillatelser for å fangste et begrenset antall kongekrabber, med krav til relativt hyppig rapportering.

– Den nye praksisen vil innebære en betydelig forenkling for både de enkelte reiselivsbedriftene og for fiskeriforvaltningen. Dette er et kjempeløft for Finnmark som turistfylke, sier fiskeriminister Per Sandberg.