Normalt trekker dialogmøtene fulle hus, og intet tyder på at ikke det samme skal skje også i år.

Hovedtemaet under høstens møte er bestandssituasjonen, kvoteanbefaling, regulering samt markedssituasjonen. Både Nærings- og fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, Norges Råfisklag og selvsagt Fiskeridirektoratet skal delta på møtet som gjennomføres i fylkestingssalen i Vadsø torsdag.

Utenom det oppsatte programmet vil forslagene om utvidelse av det lukkede krabbefisket bli en het potet. Forslaget som fiskeriministeren har kommet med om å slippe samtlige fiskere i Finnmark til, har vakt stor motstand i Øst-Finnmark. Derfor blir dette garantert en viktig del av diskusjonen på møtet, ikke minst i forhold til bestandsvurderingene.