Verdien økte likevel med 240 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Danmark, Nederland og Polen var største mottakere av fersk torsk fra Norge i første halvår.

- Mens mesteparten av eksportvolumet til våre tre største destinasjonsland går videre til andre markeder, ser vi at eksporten til konsummarkedene Tyskland og Portugal skiller seg ut med rekordhøye eksportvolum i første halvår. Norge eksporterte henholdsvis 2 500 og 2 300 tonn fersk torsk til Tyskland og Portugal i første halvår, med eksportverdier på 110 og 102 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en nedgang i volum, men økning i verdi:

- Det ble eksportert 3 300 tonn fersk torsk til en verdi av 156 millioner kroner.

- Det er en nedgang i volum på 3 prosent.

- Verdien økte med 28 millioner kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med juni i fjor.