- Vi kan ikke akseptere at seismikkskyting foregår i havområder der vi drifter, sier fisker Odd Bjarne Esbenen (62) i Vardø.

Esbensen er en profilert fisk og har lang fartstid som lokalpolitiker. Er også kjent for sine meninger, og mener han taler på vegne av sine yrkesbrødre i Vardø.

Han er likevel ikke motstander av petroleumsvirksomhet i Barentshavet, men framholder at det ikke må gå utover kystens ryggrad, fiskeriene.

- Vi har eksempler som viser at seismikkundersøkelser har gått utover fiskeriene. Det har blant annet skjedd i Nordsjøen, noe makrellfiskerne har fått merke. Derfor vil vi ikke kunne akseptere at seismikkskyting skjer i områdene vi bruker. Det vil si inntil om lag50 kilometerut fra Vardø. Her er det rike og viktige fiskefelt, og her driver vi fra begynnelsen av oktober og til mars måned. Nå vet vi også lite om hva myndighetene vil tillate av undersøkelser. Vi registrerer at det kommer seismikkfartøy til Svartnes her i Vardø for mannskapsskifte, men vi fiskere får ikke vite hvor det skal skytes og i neste omgang kanskje leites etter petroleumsforekomster. Så vi etterlyser mer informasjon, sier Esbensen.

Les mer i papiravisa