Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på

Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland for fiske etter NVG-sild med not.

– Etter dette er det forbudt å fiske NVG-sild på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i

Nordland med not sør av en linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 68 grader 52,0 minutter. Øst 014 grader 58,1 minutter

2. Nord 68 grader 52,6 minutter. Øst 014 grader 58,5 minutter

3. Nord 68 grader 52,6 minutter. Øst 015 grader 02,4 minutter

4. Nord 68 grader 52,2 minutter. Øst 015 grader 03,6 minutter