Det er en volumnedgang på 6 prosent og en verdinedgang på 4 millioner kroner eller 6 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1 000 tonn kongekrabbe for 333 millioner kroner. Det er en volumøkning på 16 prosent, og en verdiøkning på 24 prosent eller 65 millioner kroner. Sør-Korea og Japan var de viktigste markedene for kongekrabbe i juli.