Kvoten er den samme som for 2012. Det vil også i 2013 være fri fangst i alle fangstområdene.

- Vi skal kjempe hardt for å klare å ta denne kvoten, sier leder i hvalfangerlaget, Truls Soløy. I fjor ble det bare fanget 465 dyr, en drøy tredel av kvota, etter historisk dårlige fangstforhold.

Kvota er nærmest uinteressant, all den tid fangerne ikke har mulig til å nå kvotetaket. Fangerne er for få, og markedet for lite.

Bærekraftig kvote

Kvoten er satt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

- Vi har med dette fastsatt en kvote som gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen, og fremhever på at vi også legger til rette for fortsatt stabilitet og gode rammebetingelser for hvalfangstnæringen.

- Opplegget fra myndighetene er nøyaktig slik vi vil ha det. Men så er det jo heller ikke myndighetene, men markedet, som regulerer fangsten. Nå satser vi på bedre fangstvær, og at markedsarbeidet vi har satt i gang skal bære frukter, sier Soløy til Kyst og Fjord