Ifølge meldingen fra Fiskeridirektoratet er det heretter forbudt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1 Nord 71 grader 01,0 minutter, øst 28 grader 53,6 minutter,

2 Nord 71 grader15,0 minutter, øst 29 grader 10,0 minutter,

3 Nord 71 grader15,0 minutter, øst 29 grader 30,0 minutter,

4 Nord 70 grader 53,0 minutter, øst 29 grader 30,0 minutter, og herfra videre langs 4-mila til posisjon 1.

Åpner

Videre åpner Fiskeridirektøren, med øyeblikkelig virkning, et område innenfor fire nautiske mil av grunnlinjen på Sværholthavet, for fisket etter lodde.

Etter dette er det tillatt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1 Nord 70 grader 52,0 minutter, øst 26 grader 10,0 minutter,

2 Nord 71 grader14,2 minutter, øst 26 grader 10,0 minutter,

3 Nord 71 grader12,8 minutter, øst 27 grader 10,0 minutter,

4 Nord 70 grader 52,0 minutter, øst 27 grader 10,0 minutter, og herfra videre til posisjon 1.