Open Concept

For mens oppdrettsanleggene er lokalisert ute i distrikene, sitter eierne i Oslo. Overskuddene går ut av kommunene, noe ordførerne vil ha slutt på, melder NRK Nordland.

Ingen ting lokalt

– Her blir det produsert laks for millioner av kroner, men ikke fem øre kommer inn i kommunekassa, hevder ordfører i Steigen kommune, Asle Schrøder, overfor NRK.

I Steigen har oppdrettsnæringen skapt nærmere 100 arbeidsplasser i kommunen. Schrøder sier at næringa har reddet bosettingen i flere bygder i kommunen, men hevder samtidig at arbeidsplasser ikke er nok. Han viser til at næringen båndlegger store områder og at kommunen bruker ressurser på å legge til rette.

Krever arealavgift

Ordfører Ole Laurits Haugen i Hitra i Sør-Trøndelag leder også Nettverk for fjord- og kystkommuner.

– Vi krever en egen arealavgift fordi vi mener det er rimelig at kommuner som gir sine sjøarealer til oppdrett, må få mer tilbake. Det er en enorm verdiskaping i oppdrettsnæringa som kommunene må få mer igjen for enn i dag, sier Haugen til NRK.

Når ikke fram med kravet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mener at en lokal skatt ikke er vegen å gå. Hun vil heller at oppdretterne skal satse på å videreforedle laksen, noe som kan tilføre kommunene flere arbeidsplasser.

– Jeg tror at aktivitet og arbeidsplasser er det kommunene er mest opptatt av. Oppdrettsnæringa har absolutt en jobb å gjøre med å skape større aktivitet knytta til den fisken de allerede i dag produserer, sier Berg-Hansen til NRK.