- Svært skuffende at Høyesterett med knappest mulig flertall mener at staten kunne omgjøre tidsuavgrenset strukturkvoter til tidsavgrenset med tilbakevirkende kraft. Det sier styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåt i en kommentar på Fiskebåts nettside.

- Flertallet i Høyesterett har lagt vekt på å gi myndighetene et vidt handlingsrom fremfor å legge til grunn prinsippet om at demokratiske vedtak ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Dette trur jeg er i strid med rettsfølelsen til folk flest, seier Roaldsnes.

Han er overrasket over at flertallet i Høyesterett med dette setter til sides to dommer i tingretten og lagmannsretten.