Det lille filmsnutten er en ytterst liten del av det som er kommet opp fra dypet gjennom Mareano-prosjektet, der fjernstyrte kameraer er plassert på havbunnen. Gonatus fabricii blir opptil 35 cm lang, finnes i store mengder i både Barentshavet og Norskehavet og utgjør en viktig del av menyen for hval, sel, fisk og sjøfugl. Man har også tidligere kartlagt mulighetene med hensyn til kommersiell fangst.

Gonatusen beveger seg rundt i vannet med små, nesten gjennomsiktige vinger, mens resten av dyret har kraftige farger. Som blekkspruter flest har også denne arten armer som er klare til å fange byttedyr. I Norskehavet er Gonatus hoveddietten hos spermhval, nebbhval og narhval, og utbredelsen av disse hvalartene er tett knyttet til forekomsten av blekksprut.

- Når Gonatus er under fem centimeter, oppholder den seg i de øvre vannlagene. I Norskehavet har vi tidligere observert store mengder av unge Gonatus fabricii i overflaten om sommeren. Etter hvert som de vokser, vandrer blekkspruten nedover i dypet, og de voksne oppholder seg på store dyp fra 200 meter og helt ned til 3000 meter, forteller Tone Falkenhaug, som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Mageanalyser har vist at spermhval alene trolig spiser 500.000 tonn Gonatus i norske havområder hvert år, noe som tyder på at den totale mengden av Gonatus er svært stor. Muligheten for kommersiell utnyttelse av denne arten har derfor vært drøftet.

- Vi har imidlertid dårlig kjennskap til både utbredelse og mengder av Gonatus i norske havområder, delvis fordi den lever på store dyp, sier Falkenhaug.