– Vi snakker om minst dobbelt så mange fartøy som i fjor, anslår salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Makrelleventyr

Dermed er den nordnorske makrellen for alvor blitt butikk, etter at industrien startet å kjøpe i stor skala fjor. Fjorårets gode priser og gode tilgjengelighet har lokket makrell- og brislingfiskerne fra Rogaland og Hordaland nordover. Det snakkes om et hundretalls båter som deltar, de fleste fra sør.

Nært land

- De har helt tydelig planlagt dette lenge, etter det de så i fjor, sier Garvik, som gleder seg over at makrellen nå gjør seg godt tilgjengelig for den minste flåten.

Fisken beveger seg nært land og opptrer delvis spredt, i mindre stimer. Sjarkene låssetter stimene, får slept nøtene i sikkerhet tett ved land og forsvarlig fortøyd, hvorpå en brønnbåt fra kjøperen kommer og henter. Også midt i Vestfjorden opptrer makrellstimene, og flere større kystfartøy har gjort noen pene kast som direktehåves og kjøres til et av de fire nordnorske mottaksanleggene som satser på makrell denne sommeren.