Det melder direktoratet på egen nettside. Fjerntilsyn videreføres der det er hensiktsmessig.

Korona

Siden 12. mars har Sjøfartsdirektoratet kun gjennomført tilsyn om bord i fartøy ved alvorlige ulykker og hendelser. Sertifikatinspeksjoner, uanmeldte tilsyn, havnestatskontroller og andre tilsyn om bord har ikke blitt gjennomført på grunn av koronasituasjonen.

I denne perioden har Sjøfartsdirektoratet igangsatt fjerntilsyn, hvor dokumentasjon, bilde eller video har blitt benyttet som en erstatning for det fysiske tilsynet om bord eller på rederikontoret.

Sertifikater og uanmeldte tilsyn

Fra førstkommende mandag vil direktoratet gjenoppta noe tilsynsaktivitet. I første omgang vil det bli startet opp med sertifikatinspeksjoner og uanmeldte tilsyn i Norge. Direktoratet vil gjennomføre havnestatskontroller kun ved melding om ulykker, alvorlige hendelser eller bekymringsmeldinger.

- Sjøfartsdirektoratet er opptatt av sikkerheten til inspektørene og har etablert rutiner med forebyggende tiltak. Disse rutinene beskriver tiltak før, under og etter et tilsyn. Hensikten er å sørge for å trygge arbeidshverdagen til våre inspektører, samt sørge for trygghet for de som har sitt arbeid om bord, skriver tilsynet.

Følger utviklingen

- Det skal bli godt å få inspektørene ut i igjen. Vi starter opp med noen av våre tilsyn og vil skalere opp eller ned alt etter hvordan situasjonen utvikler seg, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør i avdeling for operativt tilsyn.

I de tilfelle det er mulig å benytte seg av fjerntilsyn vil det bli benyttet.