Etter å ha jobbet med saken i flere år, er Øksnes kommune nå nærmere en etablering av VG2 Fiske og Fangst enn noen gang. Før jul bestemte fylkeskommunen at det skulle utredes et samarbeid med Fiske og Fangst-linja på Gravdal, og nå melder Vesterålen Online at man er i full gang med denne utredningen. Ifølge rektor ved Sortland videregående skole, Rune Lødemel, skal utredningen leveres før sommeren. Deretter skal fylkestinget i løpet av høsten trolig avgjøre om det blir et nytt tilbud om fiskeriutdanning på Myre.

En del av optimismen bunner i den gode søkninga til VG1 naturbruk på Kleiva, som danner et godt rekrutteringsgrunnlag for en fiskerilinje på Myre.

En annen forutsetning for at Øksnes skal få tilbudet, er tett samarbeid med fiskerinæringa. Derfor inviterer Øksnes kommune og Sortland videregående skole nå næringslivet i kommunen til et møte om saken. Det skjer torsdag i neste uke på velferdsstasjonen til Myre fiskemottak.

– Dersom næringa mener vi skal ha et tilbud om VG2 Fiske og Fangst i Øksnes, må de på banen nå, sier ordfører Karianne Bråthen til VOL.