Nå oppfordrer Maritimt Forum Nord sjøfolk så vel som ungdom å ta kontakt for å fylle opp plassene.

Alle får plass

I oppfordringen viser de til at det de siste årene har vært en kraftig økning i antall sjøfolk innen skipsfarten og ikke minst innen havbruksflåten. Det har ført til at alle kvalifiserte søkere fått tilbud om læreplass i matros- og skipsmotormannsfaget.

Maritim utdanning Nord opplyser at det i Nord-Norge i dag er mer enn 20 ledige læreplasser for ungdommer som ønsker en utdannelse og karriere til sjøs.

Bare sju prosent av de maritime lærlingene er jenter. Tilbakemeldingene fra rederiene er at de spesielt ønsker å ta inn flere jenter som lærlinger i matros- og skipsmotormekanikerfaget.

Økt etterspørsel

Den økte etterspørselen etter sjøfolk ventes å fortsette i årene som kommer. Maritimt Forum Nord kommer derfor til - i samarbeid med Maritim Utdanning Nord og næringen - å gjennomføre en rekke orienteringsmøter om næringens behov og utdanningsmuligheter. Disse orienteringene omfatter både ungdomsskolene og videregående skoler. Det vil også bli orientert om veien via studieforberedende linje og opptak til Maritim Fagskole/Universitetet, kadettordningen og sertifikatstrukturen.