Utgangspunktet for henvendelsen er områdene Ryggefjord og Kobbefjord øst for Havøysund i Finnmark. Dette er svært værutsatte områder, særlig i vinterhalvåret, og risiko for ulykker er derfor også høy, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Området er uten utbygd VHF-dekning noe som svekker den daglige beredskapen betydelig, påpekes det i brevet.

Cermaq har på sin side varslet Telenor Kystradio om situasjonen i august 2018, og fikk i desember tilbakemelding om at det ikke er planer for en VHF-utbygging i disse områdene.

– Vi har fra Fiskarlagets side felles sak med havbruksnæringen i denne saken. Det sier saksansvarlig Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag. Han sier alle som ferdes i det aktuelle området berøres av den manglende sambandsdekningen.

– Hele den maritime næringen, inkludert fiskeri- og havbruk, har her sammenfallende interesser. Martinsen påpeker også at det i det aktuelle området blir en ekstra krevende situasjon siden det heller ikke er mobildekning.

Cermaq/NRS har flere oppdrettslokaliteter i området. De påviser i brevet at det er krevende å oppnå et minimum av dekning.

– En må klatre flere hundre meter til fjells, eller gå med båt nordover til en er ute av disse småfjordsystemene for å få VHF og 3G- eller 4G-mobildekning, påviser de i brevet du i sin helhet kan lese vedlagt (under).

Fagsjef Joakim Martinsen understreker også nødvendigheten av å ha god radiodekning langs hele kysten. Dette er en kritisk viktig ressurs om en beredskapshendelse skulle oppstå, poengterer han.

Felles brev om dårlig VHF-dekning i Finnmark, januar 2019