Fersk fisks betydning i kystsamfunnene vil være hovedinnholdet i Nordkynkonferansen der sentrale politikere og fiskeriaktører deltar. Den går av stabelen 7. og 8. mars i Mehamn. Hensikten er å gi sentrale politikere innspill slik at de kan ta beslutninger om fremtidens ferskfiskstrategi før kystsamfunnene i Norge dør.

På seminaret vil vi sette fokus på nasjonens ferskfiskstrategi. Levering av fersk fisk til kysten i nord er leve eller dø for fiskevær som Mehamn. Uthulet leveringsplikt og frossenfisk bearbeidet i lavkostland er utfordringer som ligger på politikernes bord. Hvilken ferskfiskstrategi skal vi satse på?

- Målet med denne fiskerkonferansen er å gi viktige innspill til politikernes valg av framtidens strategi for fiskeri og ferskfisk, sier Stein-Arild Olaussen i Nordkyn Utvikling.

Dette fiskeriseminaret samler viktige næringsaktører, politikere og media, og blir en møteplass for sentrale fiskeripolitiske tema som kan påvirke fremtiden. Kanskje kommer fiskeriministeren?

Nordkynkonferansen arrangeres i regi av Nordkyn Fiskeriforum og Gamvik Nordkyn Utvikling KF.