- Fiskeridirektoratet legger til rette for lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet langs kysten. Liv Holmefjord har i sin første åremålsperiode som fiskeridirektør vist seg godt kvalifisert til å lede dette arbeidet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900. Direktoratet gir råd til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan fiskeri- og havbruksnæringa bør forvaltes, og kontrollerer at lover og regler blir fulgt. De faglige oppgavene i Fiskeridirektoratet er delt i tre hovedområder, havressursforvaltning, havbruksforvaltning og marin arealforvaltning.

Liv Holmefjord er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøgskole.

Hun var assisterende fiskeridirektør i fire år fra 2004 før hun ble utnevnt til fiskeridirektør 1.oktober 2008. Før det arbeidet hun i Statens Fiskarbank og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Fiskeridirektoratet er Nærings- og Fiskeridepartementets fremste rådgivende og utøvende organ i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Direktoratet har om lag 450 årsverk fordelt på hovedkontoret i Bergen, 7 regionkontor og 21 lokale fiskerikontor.