Det sier havforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet.

Alderen på fisk «leser» en ved å telle årringene som finnes i øresteinene. Forskerne har hatt problemer med å bestemme alderen på krabber og andre skalldyr fordi de ikke har funnet tilsvarende årringer .

– Det er fordi vi tidligere har regna med at alle faste strukturer forsvinner i forbindelse med skallskiftene, sier Sundet.

I mageregionen

Nå har forskerne kommet fram til at det likevel blir igjen noe som minner om årringer i deler av magesekken og i øynene, når krabbene skifter skall.

– Det er disse strukturene vi ser på når vi skal utvikle den nye alderslesingsmetoden, sier Sundet.

Hensikten med utviklingsarbeidet er å overføre kunnskapen slik at metoden kan tas i bruk på alderslesingslabbene ved Havforskninga. Det gjenstår likevel en god del utviklingsarbeid før metoden kan anvendes som rutinemetode.

Må bekreftes

– Nå skal vi gjennomføre ei såkalt validering av metoden, det vil si at vi skal bekrefte eller avkrefte gyldigheten av det vi utvikler, sier Sundet.

Denne uka har ansatte ved Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva, Møreforskning og Universitetet i Tromsø deltatt på et arbeidsmøte hvor metoden har vært gjennomgått.

– Per i dag er det canadierne og amerikanerne som har kommet lengst i dette arbeidet. Derfor har vi fått hjelp av forskerne Raouf Kilada fra Universitetet i New Brunswick (Canada) og Richard Wahle fra Universitetet i Maine (USA), sier havforskeren til slutt.