Gytebestanden for 2013, som opprinnelig var estimert til 340 000 tonn, er nå doblet. Det skjedde etter metoderevisjonsmøtet for torsk, hyse og lodde i ICES (Det internasjonale råd for havforsking) tidligere i år.

Sterkere årsklasser

På møtet ble metodikken for utregning av hysebestanden i Barentshavet gjennomgått og revidert. Gytebestanden av hyse ble oppjustert, mens bestanden av unghyse endret seg lite.

De sterke årsklassene 2004–2006 ser ut til å være enda sterkere enn man tidligere har regnet med. Rapporten fra metoderevisjonsmøtet ble offentliggjort i april

Havforskningsinstituttet gjorde rede for endringene på et møte i referansegruppa for ressursforsking i midten av mai. Både representanter for næringen og forvaltingen var til stede på møtet.

Kvoteråd i juni

Det ligger likevel ikke noen revidert kvoteråd for 2015 fra ICES.

Kvoterådet for 2016 for hyse og andre bunnfiskbestander i Barentshavet blir offentliggjort 12. juni.