Før var fiskerne på Nordkyn organisert i to lag, men etter at Mehamn Fiskarlag ble lagt ned ble medlemmene overført til Kjøllefjord Fiskarlag. Leder Daniel Lauritzen sier navnebytte ble diskutert allerede da, men at stemningen for å gjøre endringer ikke var til stede.

To møtte frem

- Men så går tida, og så er man en dag moden for å diskutere det. Og derfor la styret det frem for årsmøtet, og her ble det som du ser på bildet enstemmig vedtak, ler Lauritzen.

Latteren skyldes erkjennelsen av at oppslutningen om organisert arbeid ikke er all verden når et årsmøte i lokallaget teller styret pluss to fremmøtte.

Står sterkere

Likevel mener han det er viktig å holde liv i lokallaget, som for tiden har bare 46 medlemmer til tross for at fiskermanntallet på Nordkyn antyder at tallet kunne vært mangedoblet.

- Vi må bare fremsnakke det å være med, sier Lauritzen, som slår fast at man står sterkere sammen hvis man bruker det lokale fiskarlaget som talerør.

- Vi har også mange fordeler som for eksempel fri rettshjelp, gunstigere vilkår på en del varer og tjenester, organisasjonskurs med mere. Fordelene er mange, så jeg tror ikke det til syvende og sist er noen utgiftspost å stå i Fiskarlaget. Og det har blitt veldig lett å melde seg inn.