Nødlosseoperasjonen av den havarerte fisketråleren Northguider er fullført søndag.

Til sammen 332 kubikkmeter marin diesel er overført fra tråleren til KV Svalbard. Alle dieseltankene er nå tomme og miljøfaren knyttet til fartøyet er tatt ned til et minimum.

Sikres

Ifølge den siste statusrapporten jobbes det fortsatt med å fjerne ting som kan forurense (plast, elektronikk, vaskemidler, brannslukningsapparater og lignende.) Videre blir paller, treverk og liknende blir lagt inn i fryserom for å forhindre at det kan drive rundt på sjøen.

Redningsmannskapet har gjennomført en helt unik tømmingsoperasjon.

- Det har vært gjort en kjempeinnsats fra KV Svalbard, reders personell, bergingsmannskaper, lokale mannskaper fra Kystverkets depotstyrke i Longyearbyen, båtførere fra Hurtigruten, personell fra Kystverket og Sysselmannen, sier Kystverkets senoirrådgiver Rune Bergstrøm. En vellykket nødlosseoperasjon under slike fohold har så vidt Bergstrøm kjenner til, aldri vært gjennomført tidligere.

Kystverket vil framover følge opp reder når det gjelder å fjerne selve havaristen, som nå etter nødlossingen, utgjør en langt mindre miljøfare for det sårbare naturreservatet i Hinlopen.

Dramatisk redningsoperasjon

Havariet skjedde 28. desember. Northguider grunnstøtte ved Hinlopen på Nord-Østlandet ved Svalbard.

Mannskapet på 14 ble plukket opp av Sysselsmannens to helikoptre i en krevende redningsoperasjon. Det var ned mot 20 minus og sterk vind i området ved havaristen. Tråleren som er hjemmehørende i Bergen hadde sterk slagside og har tatt inn vann.

Alt av utstyr og løsøre som kan flyte ut, sikres.

KV Svalbard startet bergingsaksjonen fredag 4. januar. Det ble raskt kartlagt at tråleren foreløpig ikke lot seg slepe ut. Man startet dermed forberedelsene med å tømme båten for olje. Det har skjedd ved hjelp av små båter som har gått i skytteltrafikk mellom havaristen og kystvaktskipet.