Hittil i år har Norge eksportert 63 000 tonn klippfisk for 2,9 milliarder kroner, en økning på 14 prosent. Samtidig økte verdien med 11 prosent eller 284 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Dermed fortsetter Norge å øke sin foredling av saltfisk og produsere ferdig klippfisk, framfor å eksportere saltfisken til foredling utenlands.

Ned i september

Samtidig ble ikke september noen spesielt god klippfiskmåned. Da eksporterte Norge 9000 tonn klippfisk til en verdi av 417 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien falt med 9 prosent eller 39 millioner kroner fra september i fjor.

- Normalt starter juleeksporten av tørrfisk til Italia og klippfisk til Portugal og Brasil på høsten. Det var imidlertid en nedgang i eksporten av disse produktene i september, med unntak av klippfisk til Brasil. I årets siste kvartal vil normalt eksporten av hel klippfisk og fryst hel hvitfisk være de største verdidriverne i hvitfiskkategorien, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Saltfisk

Hittil i år har Norge eksportert 24 000 tonn saltfisk til en verdi av 1 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 6 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. I september måned har Norge eksportert 1300 tonn saltfisk til en verdi av 55 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 17 prosent, mens verdien falt med 10 prosent eller 6 millioner kroner.