Det er Lofotposten som melder at den kjente Ballstad-fiskeren deltok i LofotenMat AS sin sommersatsing som blant annet handlet om å legge til rette for salg av kortreist sjømat på kaia. Berglund innhentet de nødvendige tillatelser for å drive kaisalg, men overså punktet i kaiselgertillatelsen som handlet om at også Fiskeridirektoratet skulle ha rapport om fangst.

- Jeg så ikke dette punktet i den skriftlige tillatelsen. Det burde jeg selvsagt ha gjort. For båter under 15 meter gjelder ikke rapporteringsplikten. Vi sender inn fangstopplysninger til Norges Råfisklag. Jeg trodde dette også gjaldt for tillatelsen til kaisalg, sier Berglund til Lofotposten.

Får inndratt hele fortjenesten

Tidligere i høst kom straffen i form at 50 000 kroner i bot til foretaket og 12 000 i personlig forelegg. Utregningen av forelegget er ifølge Lofotposten gjort med bakgrunn i alle fiskeriene fra 2018, også torskefisket.

Ifølge Berglund tjente han cirka 60 000 kroner på selve kaisalget.

Går ut over gleden

Berglund ser ifølge Lofotposten lite monn i å anke saken, ettersom andre saker har blitt avgjort i fiskers disfavør tidligere. Han er imidlertid kritisk til at systemet må være så stivbeint, i et tilfelle han ikke har hatt noen økonomisk vinning av. Berglund er også lite fornøyd med måten Fiskeridirektoratet har fart fram på, blant annet ved å undersøke fryserommet på bua hans uten at han ble informert om saken.

– Jeg er 70 år, men har fortsatt lyst til å drive fiske. Denne saken har gjort at tanken om å selge båt og bruk dukker opp ofte, sier veteranen til avisa.