Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Dette er i samsvar med beslutningen om at det ikke skal være operativt personell fra Fiskeridirektoratet om bord på fiskefartøy. Begrunnelsen er helsemyndighetenes henstillinger om i størst mulig grad å redusere risikoen for smitte relatert til covid-19, og ivaretar således hensyn både til fartøyenes mannskap og Fiskeridirektoratets personell.

Fartøyene må forholde seg til gjeldende regelverk selv om det ikke er inspektør ombord, og det vil foretas landingskontroll på normal måte når omstendighetene tillater det.

Regelverket er endret i samsvar med ovennevnte beslutning.