Norge eksporterte 1 396 tonn reker til en verdi av 112 millioner kroner i mai, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Verdien falt med 6 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med mai i fjor

Volumet falt med 44 prosent

Sverige, Storbritannia og Danmark var de største markedene for reker i mai

Nedgangen i eksporten av reker i mai skyldes først og fremst en nedgang i eksporten av industrireker til Island. I samme måned i fjor ble det eksportert 1 414 tonn, mot ingenting i år. Nedgangen utgjør 37,8 millioner kroner målt i verdi.

Fryste pillede reker er største produkt

- Eksporten av det det største produktet, fryste pillede reker, utgjør 62 prosent av eksportverdien i mai. Eksportvolumet er på det jevne målt i volum, men økte med 9 prosent målt i verdi sammenliknet med mai i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Størst volum- og verdivekst sto eksporten av fryste kokte skallreker for.

Økte landinger

- Der er de økte eksportvolumene på 513 tonn, eller 874 prosent, drevet av økte landinger, sier Voraa.

Økt etterspørsel og svekket krone har bidratt til at eksportprisen på 64 kr/kg er 19 prosent høyere enn i mai i fjor.

Ukraina er både i mai og hittil i år det største markedet for fryste, kokte skallreker.