Han siktet selvfølgelig til avviklingen av selfangststøtten som naturlig nok ble et hett tema på årsmøtet, melder Fiskebåt.

-Kan vi akseptere at Stortinget ber rederiene om å satse på å utvikle næringen, og så uten varsel rammer de som forsøker å utvikle næringen i tråd med politiske målsettinger, spurte Lundberg på årsmøtet i Tromsø.

Mange spørsmål

-Hva vil skje med ei tradisjonsrik selfangstnæring, og hva kan konsekvensene kunne bli for fiskerinæring som følge av en stopp i selfangsten?

Hvilke signal sender dette til sjøpattedyrnæringen, en økobasert forvaltning?

Hvilke budskap sender fiske- og fangstnasjonen Norge til resten av verden?

Er det plagsomt for politikerne å ha sjøpattedyrnæringen?

Hva med kunnskapen som går tapt, har vi glemt vår forhistorie?

hvilke næringer som har gitt legitimitet til våre sokkelkrav og nordområdepolitikk?, spurte Lundberg, som oppfordret regjeringen til å tenke seg om en gang til.

Forsvarte Fiskarsalgslagsloven

I talen forsvarte Lundberg den nye Fiskesalgslagsloven som god for både sjø og land, og advarte mot revisjon før den har fått virke en periode. Lundberg mente derimot at Deltakerloven bør justeres noe, men med varsomhet, slik at norsk eierskap langs kysten blir sikret.

Lundberg uttrykte i talen også håp om styrket ressursforskning og et utvidet samarbeid mellom forskere og fiskere.