Spenningen var stor i forkant av siste prisrunde der de dynamiske minsteprisene for den kommende perioden skulle fastsettes. Særlig etter at minsteprisene for hysa ble suspendert dagen før.

Men torskeprisene holder. Etterspørselen er fortsatt så høy at man viderefører minsteprisen på kroner 27,75 for torsk mellom 2,5- og 6 kilo.

Også seiprisene gikk uforandret gjennom prisrunden.

Dermed er minsteprisene for torsk fortsatt slik slik:

Dynamisk minstepris torsk

09.03-22.0323.03-05.04
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Torsk over 6,0 kg29,7529,75
Torsk 2,5-6,0 kg27,7527,75
Torsk 1,0-2,5 kg26,5026,50
Torsk under 1,0 kg23,7523,75
Rund
Torsk over 9,0 kg19,8319,83
Torsk 3,7-9,0 kg18,5018,50
Torsk 1,5-3,7 kg17,6717,67
Torsk under 1,5 kg15,8315,83
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt22,5022,50
Levendetorsk minst 2 kg24,5024,50
Levendetorsk 1-2 kg17,5017,50
Levendetorsk under 1 kg14,0014,00