- Seinotflåten bør tildeles maksimalkvoter med en overregulering på 175 prosent, som er samme nivå som i 2013. Utviklingen i fisket må følges nøye slik at man øker maksimalkvotene dersom det er behov for det, heter det i vedtaket fra laget, som også vil at restkvoten fra den konvensjonelle flåten må overføres til seinotflåten.

Det internasjonale havforskningsinstituttet ICES foreslår at neste års norske seikvote nord for 62-graden skal være det samme som i år; 120.000 tonn.