Findus er imidlertid ikke alene. I tillegg er det flere som nå børster støvet av filéthallene og sliper knivene. Interessen er i ferd med å ta av etter at det igjen er blitt lønnsomt igjen å produsere filét av fisken.

Skal filétere i Norge

Mandag ble det kjent at Findus har skrinlagt sine filétplaner i Mehamn. Men det betyr ikke at de har gitt opp produksjon i Norge. I stedet satser de å få på plass en fastavtale med en etablert filetprodusent.

- Etter at beslutningen om ikke å bygge egen fabrikk ble tatt, står vi nå overfor to alternativ. Enten å få til en avtale med en samarbeidspartner som kan produsere filet for oss, eventuelt få til et råstoffsamarbeid som gjør at vi kan bemanne opp vår fabrikk i Vestfold, sier direktør i Findus Norge Jørn-Gunnar Jacobsen til Kyst og Fjord.

Trenger 6.000 tonn

Selskapet har vært i tett dialog med en potensiell samarbeidspartner den siste tiden, men foreløpig er har de fortsatt en lang vei å gå. Eksisterende filetprodusenter kvier seg for å inngå en fastavtale med en så stor aktør, ettersom det vil gå utover eksisterende markedsandeler både i Europa og USA.

Jacobsen sier Findus totalt har behov for 16.000 tonn ferdige filetprodukter for det europeiske markedet. Og for det nordiske snakker man om 6.000 tonn. Det vil si at de er på jakt etter en samarbeidspartner som kan forsyne den sistnevnte biten av Findus sitt marked.

Nytt filétmiljø

I dag er Norway Seafoods den desidert største produsenten og står i fjor en vesentlig andel av den samlede produksjonen på drøye 18.000 tonn ferdigvarer.

Til tross for at konsernet nå vil få flere nye konkurrenter, frykter råstoffsjef Ørjan Nergaard ikke at de skal tape på at nye kommer inn.

- Dette ser jeg på som en fordel. Vi kan nå få til et nytt filétmiljø i Norge, utover det som stort sett vi, Båtsfjordbruket og Tobøfisk i Havøysund står for. Jeg tror alle parter vil være tjent med en ny oppbygging av filétnæringen, sier Nergaard.