– Vi råder Cape Fish til å ta høyde for en alternativ løsning fra og med 8. januar, sier statssekretær i Samferdsels-departementet, Tom Cato Karlsen (FrP) til Luftfart Media.

Dermed er lettelsen Olsen uttrykte i april, forsvunnet. Da kom det pressemelding fra samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om at de i samråd med Fiskeridepartementet hadde funnet en løsning som gjør at de russiske flyvningene kunne fortsette. Nå har departementet snudd:

– Det vi ser er at Russland er lite villige til å tillate Norge operasjoner andre veien, altså hvis et norsk selskap skulle inn og frakte for en russisk næringsdrivende. Da ønsker ikke vi å være de som gir heller, sier Tom Cato Karlsen, og gir sterke signaler om at dagens dispensasjon, som gjelder fram til 8. januar 2017, ikke vil bli fornyet.

Cape Fish i Nordkapp bruker det russiske flyselskapet Aviastar til å fly levende kongekrabbe fra Banak til Seoul i Sør-Korea. Da stoppen ble innført i forbindelse med Krimkrisen, måtte selskapet kjøre krabben med bil til Helsinki.

– Jeg fatter ikke hvorfor det må bli sånn, sier Olsen. – Vi står og ser at samme fly, fra samme selskap, frakter skiskytterlandslaget, materiell for det norske Forsvaret og deler til oljeindustrien på Vestlandet. Men vi skal altså ikke få fly krabber til Asia fordi vi faller inn under en eller annen definisjon, sier han. Og legger til: – Det som gjør det hele vanvittig er at russerne ønsker oss hjertelig velkommen til å fly.

Til det svarer Karlsen følgende:

– Vi har hørt om de tilfellene. Det har nok vært fordi det ikke fantes andre alternativer for hånden.

Olsen er klar på hva som blir konsekvensen hvis de ikke kan fortsette dagens praksis neste år.

– Enten må vi fly rundt, via USA. Eller så må vi frakte varene på bil inn i et annet land, som kanskje kan ha et smidigere regelverk. Det første alternativet er selvsagt praktisk umulig, mens det andre i praksis vil bety slutten for dagens operasjoner.