Etter dette er det tillatt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1 Nord 70 grader 44,0 minutter, øst 23 grader 30,0 minutter,

2 Nord 70 grader 53,5 minutter, øst 23 grader 21,0 minutter,

3 Nord 71 grader 00,0 minutter, øst 23 grader 30,0 minutter,

4 Nord 71 grader 03,7 minutter, øst 23 grader 25,0 minutter,

5 Nord 71 grader 07,7 minutter, øst 23 grader 45,0 minutter,

6 Nord 70 grader 47,0 minutter, øst 24 grader 00,0 minutter, og herfra videre til posisjon 1.