- Vi starter kartleggingen fra den dagen delelinjeavtalen trer i kraft. Dersom konsekvensutredningen gir grunnlag for det, ønsker regjeringen å åpne dette området for olje- og gassvirksomhet, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til Norsk Telegrambyrå.

Delelinjeavtalen vil tre i kraft 7. juli i år, 30 dager etter at ratifikasjonsdokumentene ble utvekslet i Oslo tirsdag.

Store forventninger

Den delen av det sørlige Barentshavet som nå blir del av norsk kontinentalsokkel kan inneholde betydelige olje- og gassressurser.

Kunnskapen om slike ressurser er svært begrenset og regjeringen har derfor satt av 180 millioner kroner til seismikkinnsamling i nord i sommersesongene 2011 og 2012.

– For å kunne videreutvikle petroleumsvirksomheten på norsk sokkel må vi ha kunnskap om ressursene. Seismikkinnsamling i den sørøstlige delen av Barentshavet er derfor svært viktig for forståelsen av området og vurdering av potensialet for framtidig aktivitet og ringvirkninger i nord, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Jan Mayen

I tråd med vanlig praksis på de deler av kontinentalsokkelen som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, skal seismikkinnsamlingen gjennomføres i regi av Oljedirektoratet.

Allerede 10. juni starter seismikkinnsamlingen i havområdene ved Jan Mayen, mens innsamlingen i den sørøstlige delen av Barentshavet altså vil starte når delelinjeavtalen trer i kraft.