Johnny Caspersen var valgkomiteens kandidat til toppvervet. Han har sittet i styret i mer enn ti år og bekler nå lederfunksjonen. Han eide tidligere en tråler, men den ble solgt for noen år siden. Johnny Caspersen innehar hele 12 roller i norsk næringsliv.

Han er styremedlem i følgende selskap: Tromsø Næringsinvest AS, Arctic Offshore Invest AS, Nergård Havfiske AS, Nofi Tromsø Eiendom AS, Nofi Tromsø AS, Calanus AS og Casper AS. Han har deltakeransvar i partrederiet Rossvik. I tillegg er han varamedlem i Fiskerinæringen Informasjonsutvalg for Reker.

Han er videre daglig leder i selskapene Casper AS og Arctic Offshore Invest AS, og nå altså også styreleder i Råfisklaget.

De andre kandidatene som valgkomiteen hadde foreslått, ble også valgt inn. Det er som følger:

Representant for Fiskebåt: Johnny Caspersen, Tromsø (styreleder)

Fiskarlaget Nord: Kurt Ludvigsen, Sommarøy og Roger Hansen, Skarsvåg

Nordland Fylkes Fiskarlag: Kjell Bjørnar Bakken, Bodø og Holger Pedersen, Henningsvær

Fiskarlaget Midt-Norge: Egil Berge, Mausund.

Møre og Romsdal Fiskarlag: John Bjørnholm, Aure

Norsk SJømannsforbund: Alf Arne Hansen, Finnsnes

Norges Kystfiskarlag: Paul Oddgeir Jensen, Kvaløysletta

Ansattes representant: Ina Kjøl, Frei