- Kvotene er for små til at Nordkapp maritime fagskole og videregående skole å gi en fullverdig opplæring. Dermed foreslår fylkesrådmannen å gi opplæring på ordinære fiskefartøy.

Sparer en million

Fylkeskommunen har i forslaget til budsjett for neste år en innsparing på en million kroner i 2012 som resultat av avvikling av opplæringsfartøyet «Finnmarksfisk».

Det er fylkestinget som avgjør saken 14. desember.

Ordinært fiske i stedet

I forslaget til vedtak heter det:

«Finnmark fylkeskommune har en opplæringsbåt i Honningsvåg som benyttes til opplæring innenfor fiske og fangst. Denne kan avvikles og erstattes med avtaler med skip som reiser i ordinært fiske. Nettobesparelse forventes å være på ca. 1 mill. kr. årlig. Det vil i tillegg falle fra en del ekstraordinære kostnader i forbindelse med sertifisering av båten».