Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og kystdepartementets godkjenning til å øke rammen til nevnte ordning, jfr rundskriv nr 5/2011, med kr 200.000,-. Ordningen som tidligere har vært stoppet, kan dermed videreføres inntil videre, nå innenfor en ramme på totalt kr 500.000,-.